Hóa Đơn Điện Tử

Hóa đơn điện tử: đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho doanh nghiệp

 

•    Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về:
o    Bán hàng hoá
o    Cung ứng dịch vụ
•    Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
•    Được ký bằng chữ ký số, đảm bảo tính chống chối bỏ và tính toàn vẹn dữ liệu.
•    Hóa đơn điện tử in ra có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy.
•    Được Bộ Tài Chính và Tổng Cục thuế công nhận và khuyến khích sử dụng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo và Đại Lý Thuế VINA START
 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

Tin mới

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn