Hướng dẫn mới về nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 2020

Đăng lúc 01:41:34 28/06/2020

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 954 năm 2020 về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2546/TCT-DNNCN ngày 23/6/2020.

Trước hết, tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan Thuế phải chủ động tuyên truyền, phổ biến các nội dung về tăng mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); với mỗi người phụ thuộc tăng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Tiếp đó, Công văn hướng dẫn cụ thể người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công năm 2020 như sau:

 - Mức giảm trừ gia cảnh mới tại Nghị quyết 954 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Do đó, người nộp thuế kê khai, tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh mới kể từ:

  • Kỳ khai thuế TNCN tạm tính tháng 7/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày 20/8/2020) với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng;
  • Kỳ khai thuế TNCN tạm tính quý 3/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.

- Mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN được áp dụng từ kỳ tính thuế TNCN năm 2020.

Nếu người nộp thuế đã tạm nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc thì xác định lại số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Ví dụ :

Chị Vân có thu nhập từ tiền lương tháng là 20 triệu đồng/tháng, lương chị Vân nhận đã được công ty trích đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức là 10.5%. Chị Vân có 01 người phụ thuộc, trong tháng chị Vân không có khoản đóng góp từ thiện nào.

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng được tính như sau:

- Thu nhập chịu thuế của chị Vân là 20 triệu đồng.

- Chị Vân được giảm trừ 02 khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho chính bản thân là 11 triệu đồng.

+ Giảm trừ gia cảnh cho 01 người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng.

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 15.4 triệu đồng, số thu nhập tính thuế của chị Vân là: 20 triệu đồng - 15.4 triệu đồng = 4.6 triệu đồng.

Với khoản thu nhập tính thuế là 4.6 triệu đồng sẽ thuộc bậc 1 với thuế suất 5%.

Số thuế tạm nộp trong tháng của chị Vân là 4.6 triệu đồng x 5% = 230.000 đồng.

 

 

Tin mới

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

0942.460.141