Các ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ 2019

Đăng lúc 04:12:51 20/06/2019

Các ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ 2019
 

Stt

Ngành nghề

Mức ký quỹ

Cơ sở pháp lý

1

Kinh doanh lữ hành nội địa

100 triệu đồng

điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017

khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

2

Kinh doanh lữ hành quốc tế (chỉ đón khách nước ngoài)

250 triệu đồng

điểm b khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017

điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

3

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Du lịch ra nước ngoài

500 triệu đồng

điểm b khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017

điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP

4

Kinh doanh dịch vụ việc làm

300 triệu đồng

khoản 2 Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP

5

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

2 tỷ đồng

khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

6

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động ở nước ngoài

1 tỷ đồng

khoản 1 Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP

7

Dịch vụ kiểm toán

5 tỷ đồng

khoản 1 Điều 5, điểm e khoản 1 Điều 11 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

8

Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công nghiệp

5 tỷ đồng

điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP

9

Bán hàng đa cấp

tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng

khoản 2 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP

10

Sản xuất phim

200 triệu đồng

Điều 3 Nghị định 142/2018/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

Tin mới

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

0942.460.141